ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ © 2013. Ειρήνη Ακριτίδου, Παιδίατρος. All Rights Reserved ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ - ΑΤΟΠΙΑ - ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Σαν αλλεργιογόνα χαρακτηρίζονται οι αντιγονικές ουσίες, που έχουν την ικανότητα να προκαλέσουν μια αλλεργική αντίδραση (αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου Ι). Σαν ατοπία χαρακτηρίζεται η γενετική προδιάθεση ορισμένων ατόμων για ευαισθητοποίηση σε κοινά αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος (η διάρκεια της ευαισθητοποίησης ποικίλλει από μερικές ημέρες μέχρι αρκετά χρόνια) και η παραγωγή ειδικών αντισωμάτων, που ανήκουν στην κατηγορία της ανοσοσφαιρίνης Ε(IgE). Η σημασία του ρόλου της αλλεργίας διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία των ασθματικών ασθενών: o Βρέφη. Στη βρεφική ηλικία οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού αποτελούν τον κυριότερο εκλυτικό παράγοντα. Σ’ αυτή την ομάδα ηλικίας τα αλλεργιογόνα δεν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο ΒΑ. Αυτό οφείλεται στο ότι το χρονικό διάστημα δεν είναι συνήθως αρκετό για να αναπτυχθεί η ευαισθητοποίηση στα αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος. Οι αλλεργικές αντιδράσεις στις τροφές μπορεί να συμβούν σε βρέφη, πλην όμως φαίνεται ότι γενικά τα τροφικά αλλεργιογόνα δεν αποτελούν συχνό εκλυτικό παράγοντα στο ΒΑ. o Παιδιά. Σ’ αυτή την ομάδα ηλικίας η αλλεργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Η σοβαρότητα του παιδικού ΒΑ συσχετίζεται άμεσα με το βαθμό και την ένταση της αλλεργίας. Έτσι τα παιδιά με μεγάλο αριθμό θετικών δερματικών δοκιμασιών σε αεροαλλεργιογόνα βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν σοβαρό ΒΑ (συμπτωματολογία σχεδόν σε μόνιμη και καθημερινή βάση). o Ενήλικες. Τα αεροαλλεργιογόνα συνεχίζουν να παραμένουν ένας σημαντικός εκλυτικός παράγοντας σε ασθενείς με ΒΑ, στους οποίους η νόσος αρχίζει πριν από την ηλικία των 30-40 ετών.